Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z witryny internetowej www.doltonmeble.pl

2. Dolton Meble dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych przez Klientów podczas korzystania ze strony internetowej oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2 Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Piotr Grzonka Dolton Meble z siedzibą w Puszczykowie NIP: 7830005390

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Słowackiego 8 62-040 Puszczykowo
– przez e-mail: biuro@dolton.pl

§ 3 Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

podjęcia działania w zakresie odpowiedzi na zapytanie, przygotowania wyceny oraz realizacji zlecenia

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

do czasu wycofania zgody

pomiary
statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w
celach marketingowych) produktów i usług Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

marketing oraz przesyłania ofert handlowych Zakładów Kompletacji oraz Autoryzowanych Dealerów

Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

do czasu wycofania zgody


§ 4 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorami, na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, marketingowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 5 Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Pani/Pana lub na podstawie Pani/Pana zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

§ 7 Pliki Cookies

1. Witryna  używa www.doltonmeble.pl plików cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Komandor Wielkopolska S.A. w celu optymalizacji działań.

5.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.§ 8 Logi systemowe.

Logi systemów, czyli rejestr zdarzeń – utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW. Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia. Logi systemów wykorzystywane są przez Nas w szczególności w celach statystycznych. Analiza logów systemów pozwala także na zidentyfikowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem

§ 9 Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych.

§ 10 Uaktualnienia Polityki Prywatności

Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Piotr Grzonka Dolton Meble z siedzibą w Puszczykowie NIP: 7830005390

  Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  – listownie na adres: ul.
  Słowackiego 8 62-040 Puszczykowo
  – przez e-mail:
  biuro@dolton.pl

 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  a) podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny
  mebli Dolton (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  b) udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i kontaktu w tym zakresie ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  c) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Informuje się, że podanie danych jest dobrowolnie, jednak niezbędne do umówienia i realizacji pomiaru lub wyceny.

 3. Okres przechowywania danych osobowych

  Administrator może przechowywać Pani/Pana dane osobowe nie dłużej niż 1 rok od zgłoszenia do systemu, chyba, że realizacja celu będzie wymagała dłuższego przechowywania.

 4. Odbiorcy danych

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe, mogą być udostępnione właściwemu ze względu na ewentualne miejsce realizac
  jiwyceny i kontaktu z Państwem. Dodatkowo mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, marketingowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

  Wskazujemy, że w przypadku gdy
  Dolton Piotr Grzonka lub inni odbiorcy będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Pana/Pani i np. oferować produkty i usługi, są wówczas odrębnym Administratorem danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.


 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  f. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  g. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

  Powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Scroll to Top